...

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (สถูปบรรจุอัฐิย่าโม) อุทิศให้แก่ท้าวสุรนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนางชูศรี เปรมสระน้อย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (สถูปบรรจุอัฐิย่าโม) อุทิศให้แก่ท้าวสุรนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง)